وضعیت مطالعه در کشور باعث تاسف است/تبدیل کتاب فروشی ها به ساندویچ فروشی تبدیل کتاب فروشی ها به ساندویچ فروشی شهرنوشت: معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران…